2022-02-08

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت مهرشاد سهیلی ایلامی ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت مهرشاد سهیلی ایلامی ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت مهرشاد سهیلی ایلامی ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ که سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت مهرشاد سهیلی و عناوین اتهامی وی توضیحاتی ارائه کرد. ذبیح الله خدائیان: * اتهامات متعددی متوجه این شخص است. * هم اکنون با صدور قرار…