2022-08-30

صفر تا صد دلیل سفید شدن موهای سر ما

صفر تا صد دلیل سفید شدن موهای سر ما صفر تا صد دلیل سفید شدن موهای سر ما که عواملی مانند استرس و ژنتیک نیز می توانند دلیل سفیدی زودهنگام مو باشند. دلیل سفید شدن مو پروفسور دزموند توبین مدیر مؤسسه پوست چارلز در دانشگاه دوبلین انگلییس سه علت اصلی را برای سفیدی مو برمی…