2020-11-30

فیلم هتل بیمارستان گاندی تهران برای عمل زایمان بچه در تاریخ ۹۹/۹/۹

فیلم هتل بیمارستان گاندی تهران برای عمل زایمان بچه در تاریخ ۹۹/۹/۹ فیلم هتل بیمارستان گاندی تهران کلیپ بیمارستان گاندی تهران برای عمل زایمان بچه در تاریخ ۹۹/۹/۹ که اینجا هتل بیمارستان گاندی هزینه دیزاین و تزئینات هر اتاق برای زایمان شبی ۴ میلیون تومان است. آنگونه که در این ویدیو خانم فیلمبردار توضیح می…