2021-10-11

ماجرای کتایون خوانساری زن دوم مرحوم محمدرضا شجریان بر سر مزارش

ماجرای کتایون خوانساری زن دوم مرحوم محمدرضا شجریان بر سر مزارش ماجرای کتایون خوانساری زن دوم مرحوم محمدرضا شجریان که کتایون خوانساری همسر دوم شجریان می باشد که امروز با آرایشی نه چندان کم و سایه چشمی آبی حضور پیدا کرد. صبح ۱۷ مهر مراسم سالگرد درگذشت خسرو آواز ایران، با حضور همسر و فرزندانش…