2020-11-23

آموزش درست کردن مانی پلو مخصوص به سبک اصیل دامغانی

آموزش درست کردن مانی پلو مخصوص به سبک اصیل دامغانی آموزش درست کردن مانی پلو آموزش درست کردن مانی پلو مخصوص به سبک اصیل دامغانی که روی برنج با زعفران و کشمش و زرشک تزئین می شود. مرحله اول برای تهیه مانی پلو ابتدا لپه را داخل کاسه ای از آب ، می ریزیم و…