2020-12-23

فیلم رقص غلامرضا طیبی مسئول روابط عمومی اداره پست هرمزگان جلوی خانم ها

فیلم رقص غلامرضا طیبی مسئول روابط عمومی اداره پست هرمزگان جلوی خانم ها فیلم رقص غلامرضا طیبی فیلم رقص غلامرضا طیبی مسئول روابط عمومی اداره پست هرمزگان جلوی خانم ها که تکذیب خبر اخراج مسوول روابط عمومی پست هرمزگان به علت رقص نیز اعلام شد. مدیر روابط عمومی شرکت ملی پست: خبر اخراج یکی از…