2022-03-03

چه ماشین های ایرانی در سال ۱۴۰۱ دیگر تولید نخواهند شد + اسامی خودرو ها

چه ماشین های ایرانی در سال ۱۴۰۱ دیگر تولید نخواهند شد + اسامی خودرو ها چه ماشین های ایرانی در سال ۱۴۰۱ دیگر تولید نخواهند شد که در ادامه اسامی خودرو هایی که در سال ۱۴۰۱ جدید تولید می شوند آوردیم. معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو گفت: در سال ۱۴۰۱ خودروهای ۴۰۵ و سمند…