2022-02-12

فوت حلیمه سعیدی خاله قزی معروف ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ + دلیل درگذشت خاله قزی

فوت حلیمه سعیدی خاله قزی معروف ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ + دلیل درگذشت خاله قزی فوت حلیمه سعیدی خاله قزی معروف ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ که دلیل درگذشت خاله قزی بیماری سرطان و حلیمه سعیدی مادر شهید و بازیگر سریال‌ های تلویزیونی دار فانی را وداع گفت. حلیمه سعیدی مادر شهید و بازیگر سریال‌های تلویزیون، امروز جمعه…