2021-12-30

چه پروتئینی باعث نابودی دندان در بدن انسان می شود + جزئیات آن

چه پروتئینی باعث نابودی دندان در بدن انسان می شود + جزئیات آن چه پروتئینی باعث نابودی دندان در بدن انسان می شود که محققان دریافتند عدم تعادل میان فیبرین و نوتروفیل در بدن انسان می‌ تواند، باعث از بین رفتن دندان‌ ها شود. براساس تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان موسسه ملی تحقیقات دندانپزشکی و…