2021-02-11

فیلم کامل برنامه همرفیق علی انصاریان و رضا صادقی + شهاب حسینی در هم رفیق

فیلم کامل برنامه همرفیق علی انصاریان و رضا صادقی + شهاب حسینی در هم رفیق فیلم کامل برنامه همرفیق علی انصاریان فیلم کامل برنامه همرفیق علی انصاریان و رضا صادقی در برنامه هم رفیق با مجری گری و تهیه کنندگی شهاب حسینی مرحوم علی انصاریان برای آخرین بار حضور یافت. تنها چند ساعت مانده به…