2022-10-15

زود غذا خوردن باعث می شود تا چاق نشویم !

زود غذا خوردن باعث می شود تا چاق نشویم ! زود غذا خوردن باعث می شود تا چاق نشویم ! که یک مطالعه جدید نشان داده است که خوردن زود هنگام غذا، احساس گرسنگی را به تاخیرانداخته و خطر چاقی را کاهش می‌ دهد. مطالعه‌ای که توسط متخصصان بیمارستان زنان بریگهام و زنان انجام شده…