2020-10-18

کرونا گرفتن گلزار یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹ + بستری شدن محمدرضا گلزار در بیمارستان

کرونا گرفتن گلزار یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹ + بستری شدن محمدرضا گلزار در بیمارستان کرونا گرفتن گلزار کرونا گرفتن گلزار یکشنبه ۲۷ مهر ۹۹ و بستری شدن محمدرضا گلزار در بیمارستان که در ادامه درباره آخرین اخبار از کرونا گرفتن محمدرضا گلزار برای شما آورده ایم. محمدرضا گلزار به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان…