2021-09-26

این سه روستا در ایران نامزد دهکده جهانی گردشگری شدند

این سه روستا در ایران نامزد دهکده جهانی گردشگری شدند سازمان جهانی جهانگردی ۱ طرح ابتکاری برای معرفی دهکده های گردشگری به تمامی جهان اعلام کرده است لازم به ذکر است که کشور ایران نیز دارای دهکده‌های بسیار زیبا و گردشگری خاصی است که به همین علت معاون گردشگری ایران با توجه به معیارهایی که…