2022-09-14

رفع توقیف جیران ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ + زمان پخش مجدد سریال جیران

رفع توقیف جیران ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ + زمان پخش مجدد سریال جیران رفع توقیف جیران ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ که در ادامه زمان پخش مجدد سریال جیران حسن فتحی در نمایش خانگی را برای شما آورده ایم. رفع توقیف سریال جیران بنابر دستور بازپرس محترم شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور رفع توقیف سریال «جیران»…