2022-05-09

آمار عجیب تعداد ثبت نام کننده های ایرانی در لاتاری آمریکا ۲۰۲۳

آمار عجیب تعداد ثبت نام کننده های ایرانی در لاتاری آمریکا ۲۰۲۳ آمار عجیب تعداد ثبت نام کننده های ایرانی در لاتاری آمریکا ۲۰۲۳ که ثبت‌ نام لاتاری در ایران طرفدار زیادی دارد، اما این آمار نشان می‌ دهد که وضعیت وخیم‌ تر از حد تصور است. در آخرین گزارش ثبت نامی های لاتاری می‌…