2020-07-31

آموزش درست کردن شربت ریحان خوشمزه به روش سنتی ایرانی + عکس

آموزش درست کردن شربت ریحان خوشمزه به روش سنتی ایرانی آموزش درست کردن شربت ریحان درست کردن شربت خوشمزه به روش سنتی ایرانی که باعث خنک شدن بدن در روزهای گرم تابستان میشود و همچنین برای آرام کردن اعصاب،انتخاب خوبی است. مرحله اول برای تهیه شربت سنتی ابتدا برگ های را به خوبی می شوییم…