2020-09-18

فیلم توهین مجری اصفهانی به سعید آقایی بازیکن پرسپولیس و سابق سپاهان

فیلم توهین مجری اصفهانی به سعید آقایی بازیکن پرسپولیس و سابق سپاهان فیلم توهین مجری اصفهانی فیلم توهین مجری اصفهانی به سعید آقایی بازیکن پرسپولیس و سابق سپاهان که در برنامه زنده تلویزیونی شبکه اصفهان این مجری درباره سعید آقایی صحبت می کند. صحبت های این مجری شبکه اصفهان باعث ناراحتی و واکنش طرفداران تیم…