2022-04-24

اعتراف تلخ پیمان جبلی رئیس صدا و سیما مبنی بر کاهش مخاطب تلویزیون

اعتراف تلخ پیمان جبلی رئیس صدا و سیما مبنی بر کاهش مخاطب تلویزیون اعتراف تلخ پیمان جبلی رئیس صدا و سیما مبنی بر کاهش مخاطب تلویزیون که رئیس صدا و سیما کاهش مخاطبان تلویزیون را تایید کرد. جماران نوشت : پیمان جبلی در دیدار هنرمندان: * همه باید خود را در برابر کاهش علاقه مخاطبان…