2022-09-20

شرط ایلان ماسک برای آوردن اینترنت ماهواره ای به ایران چیست

شرط ایلان ماسک برای آوردن اینترنت ماهواره ای به ایران چیست شرط ایلان ماسک برای آوردن اینترنت ماهواره ای به ایران چیست که ایلان ماسک در توییتی گفته استارلینک برای ارائه خدمات در ایران، خواستار معافیت از تحریم‌ ها می‌ شود. اما باید منتظر اینترنت ماهواره‌ ای استارلینک در کشورمان باشیم؟ هر چند وقت یکبار…