2020-12-11

دستگیری نیلی افشار صاحب سایت شرط بندی و رقصنده معروف در مالدیو

دستگیری نیلی افشار صاحب سایت شرط بندی و رقصنده معروف در مالدیو دستگیری نیلی افشار دستگیری نیلی افشار صاحب سایت شرط بندی و رقصنده معروف در مالدیو که نیلوفر صفاری زاده چوکامی با نام مستعار نیلی افشار به علت اعلان قرمز اینتر پل در فرودگاه مالدیو بازداشت است. احتمال بازداشت برخی دیگر از سریل های…