2020-07-04

اسامی ۸ بازیکن کرونا گرفته استقلال تهران قبل از بازی پارس جنوبی جم

اسامی ۸ بازیکن کرونا گرفته استقلال تهران قبل از بازی پارس جنوبی جم اسامی ۸ بازیکن کرونا گرفته استقلال اسامی ۸ بازیکن کرونا گرفته استقلال تهران قبل از بازی پارس جنوبی جم که اتفاق عجیب قبل از سفر استقلال به جم هشت آبی ‌پوش مشکوک به ویروس کرونا تمرین امروز لغو شد. تمرین امروز تیم…