2022-04-26

فوتبال ۳۶۰ برنامه جدید عادل فردوسی پور برای شبکه سه تلویزیون از شایعه تا واقعیت

فوتبال ۳۶۰ برنامه جدید عادل فردوسی پور برای شبکه سه تلویزیون از شایعه تا واقعیت فوتبال ۳۶۰ برنامه جدید عادل فردوسی پور برای شبکه سه تلویزیون از شایعه تا واقعیت که فرهاد عشوندی درباره بازگشت فردوسی پور، توییت جالبی داشته است. برنامه جدید فوتبال ۳۶۰ فردوسی پور فرهاد عشوندی (فعال ورزشی) در توییتر نوشت: عادل…