2022-03-12

قیمت یک کیسه برنج ایرانی در ماه رمضان ۱۴۰۱ چه تغییری می کند؟

قیمت یک کیسه برنج ایرانی در ماه رمضان ۱۴۰۱ چه تغییری می کند؟ قیمت یک کیسه برنج ایرانی در ماه رمضان ۱۴۰۱ چه تغییری می کند؟ که دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بازرگانی دولتی قیمت هر کیلو برنج هندی را به ۲۴ هزار تومان افزایش داده بود که بنابر مصوبه اخیر دولت به نرخ قبل…