2022-05-07

درگذشت مایک هاگرتی بازیگر طنز سریال فرندز در سن ۶۷ سالگی

درگذشت مایک هاگرتی بازیگر طنز سریال فرندز در سن ۶۷ سالگی درگذشت مایک هاگرتی بازیگر طنز سریال فرندز در سن ۶۷ سالگی که مایک هاگرتی یکی از بازیگرهای کناری سریال «فرندز» در ۶۷ سالگی درگذشت. به نقل از ورایتی، مایک هاگرتی بازیگر پرکار آمریکایی که اخیرا در درام تحسین شده «کسی در جایی» محصول شبکه…