2021-07-25

عید غدیر چه روزی است + تاریخ دقیق عید غدیر در سال ۱۴۰۰ شمسی

عید غدیر چه روزی است + تاریخ دقیق عید غدیر در سال ۱۴۰۰ شمسی تاریخ دقیق عید غدیر عید غدیر روزی که پیامبر (ص) امام علی (ع) را جانشین خود و به امامت برگزیدند. عید غدیر از بزرگترین اعیاد شیعیان است که در مصادف با ۱۸ ذی الحجه می باشد. اما تاریخ عید غدیر ۱۴۰۰…