2022-03-23

مقدار مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ چقدر است ؟

مقدار مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ چقدر است ؟ مقدار مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ چقدر است ؟ که میرهاشم موسوی گفت: در سال جدید مبلغ وام بازنشستگان از ۷ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال گذشته ۲۷۰ هزار…