2022-08-03

امیر تتلو به سحر قریشی خیانت کرد + عکس مسیحا دوست دختر جدید تتلو

امیر تتلو به سحر قریشی خیانت کرد + عکس مسیحا دوست دختر جدید تتلو امیر تتلو به سحر قریشی خیانت کرد که عکس مسیحا دوست دختر جدید تتلو که با انتشار یک فیلم در اینستاگرام از دوست دختر جدیدش مسیحا رونمایی و خیانت به سحر قریشی را علنی کرد. مسیحا دوست دختر جدید تتلو همانند…