2020-08-03

فیلم توهین مجتبی رمضانی مداح به برخی هیئت های عزاداری محرم یزد از شایعه تا واقعیت

فیلم توهین مجتبی رمضانی مداح به برخی هیئت های عزاداری محرم یزد از شایعه تا واقعیت فیلم توهین مجتبی رمضانی فیلم توهین مجتبی رمضانی مداح رفسنجانی به برخی هیئت های عزاداری محرم یزد از شایعه تا واقعیت تعدادی از هییٔت ‌های مذهبی یزد در بیانیه‌ ای اعلام کرده بودند. امسال هزینه برپایی مراسمات عزاداری را…