2022-03-27

سایت ثبت نام کتاب درسی سال تحصیلی جدید از ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

سایت ثبت نام کتاب درسی سال تحصیلی جدید از ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ سایت ثبت نام کتاب درسی سال تحصیلی جدید از ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ که ثبت سفارش و خرید کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از روز ۲۸ فروردین ماه آغاز می شود. در راستای توسعه دولت الکترونیک و به‌منظور تسهیل دسترسی دانش­‌آموزان به کتاب­‌های درسی،…