2021-10-08

دلیل مرگ جورج پترسون بدنساز آمریکایی + جزئیات درگذشت جورج پترسون

دلیل مرگ جورج پترسون بدنساز آمریکایی + جزئیات درگذشت جورج پترسون دلیل مرگ جورج پترسون بدنساز آمریکایی که جورج پترسون از بدنساز های حرفه ای و رزمی کاران قهرمان در جهان بوده که فردا قرار بود با هادی چوپان از رزمی کاران داخل قفس مسابقه بدهد. علت مرگ جورج پترسون جورج پترسون قهرمانی های جهانی…