2022-04-04

آخرین وضعیت حال فرزاد فرزین در ترکیه از زبان همسرش ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

آخرین وضعیت حال فرزاد فرزین در ترکیه از زبان همسرش ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ آخرین وضعیت حال فرزاد فرزین در ترکیه از زبان همسرش ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ که وضعیت عمومی و جسمانی این خواننده پاپ رو به بهبودی است و به تجویز پزشک معالج فعلا باید در استراحت مطلق باشد. رسول ترابی درباره آخرین وضعیت بیماری…