2020-11-14

فیلم حراج ۳۹ هزار تومانی پاساژ لیدوما شهرک غرب تهران در اوج کرونا

فیلم حراج ۳۹ هزار تومانی پاساژ لیدوما شهرک غرب تهران در اوج کرونا فیلم حراج ۳۹ هزار تومانی فیلم حراجی پاساژ لیدوما شهرک غرب تهران در اوج کرونا که در این ویدیو مغازه ای در پاساژ لیدوما حراج گذاشته که به دلیل استقبال تا امروز تمدید کرده است. فراموشی کرونا در صف حراج ۳۹ هزار…