2020-08-10

فیلم ایوان طلای حرم حضرت عباس و افتتاح آن در روز عید غدیرخم

فیلم ایوان طلای حرم حضرت عباس و افتتاح آن در روز عید غدیرخم فیلم ایوان طلای حرم حضرت عباس فیلم ایوان طلای حرم حضرت عباس و افتتاح آن در روز عید غدیرخم که ایوان طلای حرم حضرت عباس (علیه السلام) همزمان با عید غدیر افتتاح شده است. این ویدیوی پربازدید با انتقاد کاربرانی مواجه شده…