2021-09-23

شهروز سخنوری معروف به الکس به اعدام محکوم شد + اتهام الکس

شهروز سخنوری معروف به الکس به اعدام محکوم شد + اتهام الکس شهروز سخنوری معروف به الکس به اعدام محکوم شد شهروز سخنوری، ملقب به الکس بر اساس رای صادره از یکی از شعب دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. رای بدوی در خصوص اعضای پرونده موسوم به «الکس» که با اقدامات صورت گرفته دست…