2022-04-18

خرید و فروش انواع محصولات استیل ( ورق ، پروفیل ، لوله ، ضایعات ) در مرکز استیل

خرید و فروش انواع محصولات استیل ( ورق ، پروفیل ، لوله ، ضایعات ) در مرکز استیل خرید ورق استیل ورق استیل نیز همانند سایر محصولات استیل بر پایه آهن است و کم تر از ۲ درصد آن از کربن تشکیل شده است . همچنین خواص مکانیکی و سختی ورق استیل به دلیل وجود…