2022-05-08

مقنعه اداری

مقنعه اداری امروزه یکی از پرکاربردترین اجزایی که برای لباس خانم‌ها وجود دارد، مقنعه است. همانطور که می‌دانید در مدارس، دانشگاه‌ها و یا بسیاری از مراکز دولتی و یا خصوصی از مقنعه استفاده می‌شود. در کشور‌های مسلمان و به صورت کلی در ایران مقنعه یکی از مهم‌ترین اجزای لباس خانم‌ها است. مقنعه‌های مختلفی وجود دارد…