2020-07-18

فیلم خوانندگی صبا راد همسر مانی رهنما در خارج و خواندن آهنگ گوگوش

فیلم خوانندگی صبا راد همسر مانی رهنما در خارج و خواندن آهنگ گوگوش فیلم خوانندگی صبا راد فیلم خوانندگی صبا راد همسر مانی رهنما در خارج و خواندن آهنگ گوگوش که اولین ویدیو از آواز خواندن صبا راد بعد از مهاجرت با مانی رهنما که شعر هم یادش می رود. صبا راد (فاطمه راد) متولد…