2021-10-26

دلیل انتشار خبر مرگ ریحانه پارسا در ترکیه برای جذب فالوور بود ؟

دلیل انتشار خبر مرگ ریحانه پارسا در ترکیه برای جذب فالوور بود ؟ دلیل انتشار خبر مرگ ریحانه پارسا در ترکیه برای جذب فالوور بود ؟ خبر عجیب در فضای مجازی منتشر شده در خصوص به قتل رسیدن ریحانه پارسا در ترکیه که تکذیب شد. برخی رسانه های خبری ظهر دوشنبه ۳ آبان در یک…