2021-03-06

فیلم خودکشی ۳ دختر نوجوان دهدشت کهگیلویه بویراحمد اسفند ۹۹ + جزئیات

فیلم خودکشی ۳ دختر نوجوان دهدشت کهگیلویه بویراحمد اسفند ۹۹ + جزئیات فیلم خودکشی ۳ دختر نوجوان فیلم خودکشی ۳ دختر نوجوان دهدشت کهگیلویه بویراحمد اسفند ۹۹ که سه‎ دختر نوجوان در دهدشت تصمیم به خودکشی از پشت بام ساختمان ‌های سه طبقه مسکن مهر داشتند. به نقل از ندای کهگیلویه و بویراحمد ؛ سه‎…