2020-08-14

آموزش درست کردن خورش کدو سبز مخصوص و اصیل ایرانی و جدید

آموزش درست کردن خورش کدو سبز مخصوص و اصیل ایرانی آموزش درست کردن خورش کدو سبز آموزش درست کردن خورش کدو سبز مخصوص و اصیل ایرانی که جز غذاهای کم کالری و رژیمی و البته خوشمزه و پرطرفدار می باشد. مرحله اول ابتدا گوشت را می شوییم و روی تخته آشپزخانه قرار می دهیم و…