2022-02-23

اسامی داوران سری سوم مسابقه عصر جدید ۳ احسان علیخانی که معرفی شد

اسامی داوران سری سوم مسابقه عصر جدید ۳ احسان علیخانی که معرفی شد اسامی داوران سری سوم مسابقه عصر جدید ۳ احسان علیخانی که معرفی شد که ترکیب هیات داوران سومین فصل عصر جدید متشکل از چهار هنرمند است. با آغاز ضبط فصل سوم «عصرجدید» از داوران این برنامه رونمایی شد و ژاله صامتی با…