2020-09-15

آموزش درست کردن آش کشک خوش طعم به سبک شمالی

آموزش درست کردن آش کشک خوش طعم به سبک شمالی آموزش درست کردن آش کشک آموزش درست کردن آش کشک خوش طعم به سبک شمالی که یکی از آش های خوشمزه و ساده ایرانی است که در ادامه خواهید خواند. مرحله اول برای تهیه آش کشک سنتی ابتدا نخود، لوبیا، عدس و برنج را به…