2020-08-07

آموزش درست کردن اسفناج پلو شیرازی خوشمزه و مجلسی به روش جدید

آموزش درست کردن اسفناج پلو شیرازی،خوشمزه و مجلسی آموزش درست کردن اسفناج پلو آموزش درست کردن اسفناج پلو شیرازی خوشمزه و مجلسی که یکی از غذاهای اصیل و سنتی ما ایرانیان و صد البته مقوی میباشد که در ادامه مشاهده خواهید کرد. مرحله اول برای تهیه اسفناج پلو مجلسی ابتدا برنج را نسبت به نوع…