2020-12-22

آموزش درست کردن برنجک یا شیرینی بهار دونه به سبک اصیل شمالی

آموزش درست کردن برنجک یا شیرینی بهار دونه به سبک اصیل شمالی آموزش درست کردن برنجک آموزش درست کردن برنجک یا شیرینی بهار دونه به سبک اصیل شمالی که در تهیه آن از آب نارنج نیز استفاده می شود. مرحله اول برای تهیه برنجک خوشمزه ابتدا برنج را پاک می کنیم، و داخل کاسه ای…