2020-10-28

آموزش درست کردن به پلو به سبک سنتی قزوین

آموزش درست کردن به پلو به سبک سنتی قزوین آموزش درست کردن به پلو آموزش درست کردن به پلو به سبک سنتی قزوین که از برش های هویج و سینه مرغ در این پلو نیز استفاده می شود. مرحله اول برای تهیه به پلو مجلسی ابتدا برنج را نسبت به نوع آن ، به مدت…