2020-08-17

آموزش درست کردن ترشی گوجه فرنگی ویژه به سبک مشهدی و جدید

آموزش درست کردن ترشی گوجه فرنگی ویژه به سبک مشهدی آموزش درست کردن ترشی گوجه فرنگی آموزش درست کردن ترشی گوجه فرنگی ویژه به سبک مشهدی که به عنوان یکی از ترشی های مجلسی در کنار غذا سرو میشود. مرحله اول برای تهیه ترشی گوجه مشهدی ابتدا کرفس، هویج، گلم کلم، سیر، فلفل سبز تند…