2020-10-25

آموزش درست کردن حلوای به خوش طعم به سبک سنتی شمالی

آموزش درست کردن حلوای به خوش طعم به سبک سنتی شمالی آموزش درست کردن حلوای به آموزش درست کردن حلوای به خوش طعم به سبک سنتی شمالی که مجلسی بوده و میتوان به عنوان دسر یا عصرانه سرو نمود. مرحله اول برای تهیه حلوای به مجلسی ابتدا به ها را پوست می گیریم، و به…