2020-11-25

آموزش درست کردن سرویسی گوشت به سبک اصیل قشم

آموزش درست کردن سرویسی گوشت به سبک اصیل قشم آموزش درست کردن سرویسی گوشت آموزش درست کردن سرویسی گوشت به سبک اصیل قشم که طعم بی نظیری دارد و بنا به سلیقه به همراه نان یا پلو سرو می شود. مرحله اول برای تهیه سرویسی گوشت به روش قشم ابتدا ، گوشت را روی تخته…