2020-10-30

آموزش درست کردن قارنی باریخ خوش طعم به سبک سنتی تبریزی

آموزش درست کردن قارنی باریخ خوش طعم به سبک سنتی تبریزی آموزش درست کردن قارنی باریخ آموزش درست کردن قارنی باریخ خوش طعم به سبک سنتی تبریزی که از بادمجان و گوشت چرخ شده و گوجه فرنگی تازه تهیه می شود. مرحله اول برای تهیه قارنی یاریخ ترکی ابتدا پیاز را ، به صورت نگینی…