2020-12-14

آموزش درست کردن لبو به روش سنتی و اصیل

آموزش درست کردن لبو به روش سنتی و اصیل آموزش درست کردن لبو آموزش درست کردن لبو به روش سنتی و اصیل که به عنوان یک خوراکی قدیمی خیابانی میتوان آنرا در منزل تهیه کرد. مرحله اول برای تهیه لبوی خوشمزه به روش بازاری ابتدا ، لبوها را به خوبی می شوییم. نکته مهم ،…